นำพระสิริของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สำหรับยุคสุดท้าย คริสตจักร FGA ที่เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเชีย

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply