พิธีมอบประกาศฯ 22พย.2009 ณ คจ.ยุคพระคุณ

Sharing is caring!

 😀  พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศีกษาพระคัมภีร์ หลักสูตร isom
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2009 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2009 ณ คริสตจักรยุคพระคุณ

isom 19 isom 45 isfom 70 isom 92 isom 74 isom 52 isom 5 isom 142

คริสตจักรยุคพระคุณ     322/92  ซ.อยู่เจริญแยก 9  ดินแดง   กทม. 10400
The best writemyessay4me.org part of it all was getting to eat our delicious creations after.

Comments are closed

  • นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ Isom จะได้รับความรุ้ความเข้าใจ ผ่านวิทยากรของสถาบันระดับโลก ซึ่งมีโรงเรียนสาขาต่างกว่า 1000 แห่งจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาผู้นำสู่การฟื้นฟูในอนาคต