พิธีจบคจ.พระกิตติคุณฯกาฬสินธ์

Sharing is caring!

11169917_702366443236526_9133115053871683444_n 12512253_702366516569852_3627890397108218465_n 12936508_702366843236486_2408804682324650300_n 12936566_702366256569878_4734688727069092057_n 12936749_702366469903190_2272673675518104517_n 12961541_702366133236557_7558695197494747464_n 12963947_702366423236528_329293034776888795_n 12974293_702366556569848_3200636518327639788_n 12998714_702366939903143_1054856718900857099_n 13007341_702367423236428_2339933602724040546_n 13010760_702367139903123_2817863183997697818_n
Bin eigentlich ziemlich gut ghostwriter bachelorarbeit in der schule und auch die fächer mathe, physik und wirtschaft machen mir viel spaß.

Comments are closed

  • นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ Isom จะได้รับความรุ้ความเข้าใจ ผ่านวิทยากรของสถาบันระดับโลก ซึ่งมีโรงเรียนสาขาต่างกว่า 1000 แห่งจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาผู้นำสู่การฟื้นฟูในอนาคต